:SKALA

Wystawy

Publikacje

Info

Kontakt

„Skala” to pojęcie odnoszące się do czytania i sporządzania map oraz rysunków. Określa ona, o ile dany obiekt został pomniejszony lub powiększony w stosunku do rzeczywistości. Skalą nazywamy także zakres dźwięków danego instrumentu lub głosu ludzkiego. Istnieje wiele różnego rodzaju skal, które stosuje się w rozmaitych dziedzinach nauki. Skala w odniesieniu do języka sztuki będzie oznaczała w tym przypadku jej aktywną relację do rzeczywistości. Pytamy o to, w jakiej skali, w jaki sposób dany projekt arty- styczny opisuje świat, w którym żyjemy.

 

Galeria: SKALA mieści się w dawnym sklepie myśliwskim w podwórzu przy ulicy Święty Marcin w samym centrum Poznania. Jest wspólną inicjatywą artystów pracujących na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Czasu Kultury. Od redakcji „Czasu Kultury” galerię dzielą tylko niewielkie półprzezroczyste szklane drzwi. Właściwie można by powiedzieć: nie dzielą, tylko łączą, ponieważ to połączenie żywego ośrodka myśli intelektualnej, krytycznej refleksji na temat współczesnej kultury i miejsca przeznaczonego dla aktualnych działań w polu sztuk wizualnych jest tym, co nas wyróżnia. Galeria: SKALA chce łączyć poszukujące środowiska artystyczne i intelektualne. Sztuka pokazywana w galerii jest nie tylko eksperymentem formalnym i wizualnym, ale przede wszystkim ma prowokować do przemyśleń. Łącząc teorię i praktykę,: SKALA otwarta jest przede wszystkim dla wszystkich działań, które w krytyczny sposób poszerzają pole sztuki. Chcemy, aby: SKALA była żywą, pełną ludzi galerią sztuki, miejscem spotkań, ważnych rozmów i kreowania nowych pomysłów.