Zdjęcia © Tomasz Koszewnik
1 / 9

Agnieszka BłędowskaRozproszone strategie kuratorka: Katarzyna Kucharska
15—30.12.2017