Zapisz się do newslettera


  Zdjęcia © Tomasz Koszewnik
  1 / 8

  Hubert CzerepokPorządek kuratorzy: Anna Tyczyńska i Marek Wasilewski
  20.3—13.4.2019

  „Rozpoznaję rzeczywiście, jaki porządek łączy A i B, nie zwracając uwagi na nic innego poza tymi dwoma krańcowymi terminami”; nie można poznawać ładu rzeczy w „ich naturze, biorąc każdą z osobna”, ale zaczynając od rzeczy najprostszej, trzeba przechodzić do najbliższych jej rzeczy i w ten sposób zmierzać do rzeczy najbardziej złożonych” – pisał Michel Foucault w swojej archeologii nauk humanistycznych pod tytułem „Słowa i rzeczy”.W encyklopediach przeczytamy, że: „porządek”(gr. „aksis”, łac. „ordo”, nowołac. „ordinatio”) to wieloznaczny termin stosowany w logice, matematyce, metafizyce i w filozofii przyrody. W matematyce i logice porządek to relacja dwuczłonowajednego zbioru, zwykle spełniająca aksjomaty porządku liniowegolub przynajmniej częściowego porządku. W teorii systemów, porządek to stan dowolnego zbioru na którym określone są relacje należące do jakiegoś systemu/zbioru relacji. Porządek to pewien stan organizacji świata, do którego dąży w swoich działaniach człowiek. To ustanowienie przewidywalnych relacji pomiędzy elementami tego świata w taki sposób aby stały się dla nas bezpieczne i przewidywalne. Porządek wywodzony od swojego łacińskiego źródła to także zakon, a więc także prawo, życie według pewnego określonego prawa. „Nowy porządek świata” – „New World Order”to z kolei teoria w myśl której, istnieje zakonspirowana elita, która dąży do utworzenia globalnego światowego rządu, który zniewoli ludzkość.

  Wielowątkowa twórczość Huberta Czerepoka wymyka się jednoznacznym klasyfikacjom i uporządkowaniom. A jednak artysta przez wiele lat konsekwentnie i niemal obsesyjnie w swoich działaniach stara się ujawniać i demaskować ukryty porządek rzeczy. Nie interesuje go to jakimi rzeczy się wydają, lecz to jakie w istocie są, jaki wpływ mają na nasze życie, jakie utajone związki i hierarchie miedzy nimi występują. Czerepok często w swoich pracach eksploruje granice pomiędzy historiami prawdziwymi a tymi, które są fikcją i mistyfikacją. Pokazuje w jaki sposób te pomieszane wątki kreują polityczny porządek naszej rzeczywistości. Prezentowana w galerii :SKALA wystawa jako punkt wyjścia obiera film zrealizowanyna miejscu wykopalisk w Karahan Tepe w Turcji, gdzie odkryto najstarsze miejsce kultu neolitycznego datowane na ok. 10 tysięcy lat przed naszą erą. To tajemnicze miejsce w myśl fantastycznych teorii spiskowych stworzone zostało przez gigantów albo przedstawicieli pozaziemskiej cywilizacji, gdyż trudno sobie wyobrazić nagłe powstanie tak wyrafinowanego kompleksu architektonicznego. Artysta poprzez narrację filmową, instalacje i obiekty zadaje pytania o status nauki, konstruowanie przekazu historycznego, autentyczność źródeł naszej wiedzy o świecie i struktury władzy, które nim sterują. Przechodzi od rzeczy prostszych do złożonych, porównuje i układa poszczególne elementy doszukując się w nich ukrytego przed naszymi oczami ładu.

  Marek Wasilewski