Mateusz SadowskiKompozycja z brakującymi słowami 14—24.10.2016