Zapisz się do newslettera


  fot. © galeria SKALA
  1 / 1

  Gallery Networking SKALA x GALLLERIAPIU

  Gallery Networking: Practice-Based Research on Collaborating.
Międzynarodowy projekt wymiany galerii zatytułowany Gallery Networking: Practice-Based Research on Collaboration, stanowi wyróżniającą się propozycję w dziedzinie sztuki i kultury. Składający się z dwóch odrębnych etapów, Etapu Pierwszego: wizyt studyjnych i Etapu Drugiego: realizacji dwóch projektów wystawienniczych opartych na zebranym doświadczeniu z wizyt i współpracy, projekt ten ustanawia połączenia między galeriami na całym świecie. Poprzez konwergencję i kultywowanie wspólnych doświadczeń, projekt generuje nową wiedzę, rozpowszechnianą w różnorodnych i wszechstronnych formach. W 2023 r. zainaugurowaliśmy projekt Gallery Networking, rozpoczynając jego pierwszą edycję z podtytułem: Praktyczne badania nad współpracą.
  Inauguracyjna wymiana została zawiązana między GALLERIAPIÙ z siedzibą w Bolonii i Galerią SKALA w Poznaniu, zlokalizowane w regionach partnerskich Unii Europejskiej. Podczas gdy oba podmioty wyznają podobne wartości i programy wystawiennicze, różnią się pod względem struktury finansowej, przy czym GALLLERIAPIÙ działa jako galeria komercyjna, a SKALA jako organizacja pozarządowa. Podczas wymiany centralnym punktem będzie dogłębne zrozumienie misji projektu. Praktyczny networking prowadzony przez uczestniczące podmioty będzie przedmiotem ich badań, prowadzących do sformułowania kompleksowych wniosków dotyczących współpracy galerii.
  W ramach etapu pierwszego, obejmującego wizyty studyjne, GALLERIAPIÙ i SKALA obserwowały wpływ fizycznej obecności i wspólnie spędzanego czasu, których wymiar pozostaje niezastąpiony. Następnie, w etapie drugim, zaprezentują swoje wspólne doświadczenia i wyniki badań szerszej publiczności pod postacią interdyscyplinarnych projektów wystawienniczych.

  Koncepcja projektu “Gallery Networking” zrodziła się jako odpowiedź na niezastąpiony imperatyw fizycznej obecności we wspieraniu rozwoju, innowacji, wizji i wdrażania demokratycznych zasad w sferze sztuki.
Głęboko wierzymy w wartość wynikającą z bezpośredniej interakcji z innymi osobami we wspólnym czasie i przestrzeni. Nasze ramy koncepcyjne znajdują głębokie korzenie w „teorii aktora-sieci” Bruno Latoura, którą staramy się pilnie włączyć do codziennych działań naszej galerii.
  Czerpiąc inspirację z zasady pączkowania, nasze przedsięwzięcie zostało zaprojektowane z myślą o długoterminowym zaangażowaniu. Każda edycja obejmuje co najmniej dwie wizyty studyjne, przy czym każda z uczestniczących galerii wzajemnie odwiedza drugą, a jej kulminacją są dwie wystawy. Rezultaty wymiany mogą przybierać różne formy, takie jak wymiana wystaw, wystawy zbiorowe, publikacje, serię podcastów, strony internetowe, dedykowane wydarzenia społeczne z udziałem lokalnych interesariuszy, warsztaty i dyskusje panelowe. Przykłady te stanowią jedynie ułamek niezliczonych wniosków i przejawów, które można osiągnąć dzięki projektowi.
  Aby wspierać owocną wymianę, niezwykle ważne jest ustanowienie silnego partnerstwa między uczestnikami. W związku z tym projekt Gallery Networking kładzie znaczący nacisk na wartość płynącą ze wspólnie spędzonego czasu, przeznaczonego na organiczny rozwój tych relacji. Skomplikowany proces budowania i pielęgnowania połączeń wymaga delikatnego i przemyślanego podejścia, charakteryzującego się czasową inwestycją i uważną opieką. W związku z tym projekt zdecydowanie opowiada się za włączeniem wizyt studyjnych/badawczych, dając obu uczestnikom równe szanse na przyjęcie roli gościa i gospodarza. Interakcje te stwarzają nieodzowne możliwości wzajemnego poznania się, zrozumienia kontekstu geopolitycznego, zgłębienia lokalnych tematów i podzielenia się indywidualnymi narracjami życiowymi.