Photos © Tomasz Koszewnik
1 / 10

Daniel Koniusz, Ryosuke ImamauraCELEBRATIONS curated by Akiko Kasuya and Paweł Pachciarek
31.5—14.6.2019