Zdjęcia © Tomasz Koszewnik
1 / 15

Karolina BabińskaSkład broni kuratorka: Jagna Domżalska
19.3—19.4.2021

Karolina Babińska jest autorką epizodycznych instalacji site-specific. Tym razem odwołuje się do dawnej funkcji miejsca, które niegdyś zajmowały zakład rusznikarski i sklep myśliwski, natomiast dzisiaj znajduje się galeria SKALA i redakcja „Czasu Kultury”. Zderzenie prowadzonych w tym samym miejscu działalności – dzisiejszej z poprzednią – stały się bodźcem do namysłu nad znaczeniem nazwy SKŁAD BRONI. Wewnętrzne napięcie obecne w tytule wystawy skłania artystkę do rozważań o ukrytych w nich znaczeniach.

Babińska konstruuje opowieść, na którą składają się prace w formie pojedynczych znaków, spostrzeżeń budujących opis pewnego krajobrazu. Składanie broni może oznaczać jej magazynowanie, ale też poddanie się, rezygnację. Babińska proponuje literalną analizę tytułowej nazwy, podejmuje próbę jej rozszyfrowania, „rozgryzienia”, rozebrania jej na czynniki pierwsze, dzięki czemu oswaja groźny termin i przywraca poczucie kontroli. Znajomość podstawowych składowych danej sytuacji, w tym wypadku stanu zagrożenia, otwiera możliwość przearanżowania jej elementów tak, aby stały się rzeczywistym narzędziem samoobrony wobec opresji. Uruchamia potencjał zmiany.

Artystka rozdziela wypowiedź na dwie przeciwstawne przestrzenie. Pomieszczenie galerii poświęcone jest refleksji nad językiem. Wskazuje, iż widzialny, symboliczny, polityczny system znaków, język interfejsu jest formą opresji w momencie, gdy pozostaje nierozpoznany lub nieprzechwycony. Babińska proponuje się temu przyjrzeć, aby zdefiniować przeoczane okrucieństwo i manipulację. W piwnicy pod galerią zostały umieszczone prace związane bezpośrednio z przemocą. Sposób oświetlenia oraz rozmieszczenia obiektów rozbroją ukryte znaczenia.

 

Karolina Babińska (ur. 1986 r.) – artystka interdyscyplinarna, mieszka i pracuje w Szczecinie. Absolwentka tamtejszej Akademii Sztuki. Zrealizowała dyplom w pracowni Kamila Kuskowskiego w 2017 roku. Laureatka konkursu ProjectRoom w CSW Zamek Ujazdowski w 2018 i finalistka konkursu Artystyczna Podróż Hestii w 2017 roku. Otrzymała Stypendium Twórcze Miasta Szczecina w 2019 roku. Wypowiada się głównie w obszarze instalacji, ale również fotografii i wideo, pisze. Związana także ze środowiskiem literackim i teatralnym, autorka scenografii teatralnej i aranżacji wystaw. Artystka kontestuje rzeczywistość, także świat sztuki. Tworzy konceptualne instalacje o silnym zabarwieniu krytycznym i filozoficznym. Powstawanie jej prac inspirowane jest zastanym kontekstem miejsca lub czasu, służącym jako punkt wyjścia do artystycznej interpretacji.